Πολιτική Διακήρυξη

Βρισκόμαστε σήμερα, αντιμέτωποι με την κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, με μία βάρβαρη, ολομέτωπη επίθεση, μέσα από μνημόνια, δανειακές συμβάσεις, αυξανόμενη λιτότητα και ύφεση, που οδηγούν τη χώρα μας στην καταστροφή. Χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής των κυβερνήσεων των Μνημονίων είναι η ακρίβεια, η ανεργία, η εξαθλίωση, τα πενιχρά μεροκάματα, οι συντάξεις πείνας, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, ο κατακερματισμός του κοινωνικού ιστού και τέλος το ξεπούλημα των δημοσίων αγαθών, αλλά και της δημόσιας περιουσίας. Το κράτος εξασφαλίζοντας υπερκέρδη για τα μονοπώλια, αφήνει τους πολίτες του χωρίς παιδεία, υγεία, ασφάλιση, εργασία και στέγη.

Τα μνημόνια και οι καλλικρατικοί νόμοι οδήγησαν και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (στο εξής: Τ. Α.) σε αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας. Οι λόγοι που σήμερα η Τ.Α. δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην κοινωνικοοικονομική κρίση είναι:

 • Η μείωση στο 60%,  κατά την τελευταία τριετία, της κατοχυρωμένης κρατικής επιχορήγησης.
 • Η απαγόρευση με τους μεσοπρόθεσμους νόμους των προσλήψεων με βάση τους οργανισμούς λειτουργίας. Έτσι, οι κοινωνικές δομές, ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο σπίτι, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ. παραμένουν χωρίς προσωπικό και υπολειτουργούν.
 • Η λειτουργία της Τ.Α. απεδείχθη δοκιμαστήριο και προπομπός όλων των ελαστικών μορφών εργασίας, εξαιτίας των πραγματικών ελλειμμάτων των δομών της, ιδιαίτερα αυτών που απευθύνονται σε ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας. Οι «μνημονιακοί» δήμαρχοι εκφύλισαν το θεσμό των κοινωνικών συνεταιρισμών, αφού απευθύνονταν σε «ημετέρους» και όχι σε συντεχνιακές ομάδες ανέργων της τοπικής κοινωνίας και τελικώς εξελίχτηκαν ως μία άλλη μορφή ελαστικής εργασιακής σχέσης.

Η μείωση στο 60%,  κατά την τελευταία τριετία, της κατοχυρωμένης κρατικής επιχορήγησης.

 • Η απαγόρευση με τους μεσοπρόθεσμους νόμους των προσλήψεων με βάση τους οργανισμούς λειτουργίας. Έτσι, οι κοινωνικές δομές, ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, Βοήθεια στο σπίτι, Κ.Α.Π.Η., κ.λπ. παραμένουν χωρίς προσωπικό και υπολειτουργούν.
 • Η λειτουργία της Τ.Α. απεδείχθη δοκιμαστήριο και προπομπός όλων των ελαστικών μορφών εργασίας, εξαιτίας των πραγματικών ελλειμμάτων των δομών της, ιδιαίτερα αυτών που απευθύνονται σε ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας. Οι «μνημονιακοί» δήμαρχοι εκφύλισαν το θεσμό των κοινωνικών συνεταιρισμών, αφού απευθύνονταν σε «ημετέρους» και όχι σε συντεχνιακές ομάδες ανέργων της τοπικής κοινωνίας και τελικώς εξελίχτηκαν ως μία άλλη μορφή ελαστικής εργασιακής σχέσης.
 • Η παρεμπόδιση της Τ.Α. από τον Καλλικράτη, να διαδραματίσει ουσιαστικά τον κυριότερο ρόλο που μπορούσε να έχει σήμερα στην ανθρωπιστική κρίση μέσω των κοινωνικών δομών που έπρεπε να έχει αναπτύξει (κοινωνικό φαρμακείο, λέσχη αστέγων, δημοτικά συσσίτια, κοινωνικό παντοπωλείο κ.λπ.)
 • Η αντισυνταγματική κατάλυση της σχετικής αυτονομίας της Τ.Α. ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Παρατηρητηρίου.
 • Η μεταφορά πολλαπλών αρμοδιοτήτων στου δήμους, χωρίς να συνοδεύονται με τους αντίστοιχους πόρους, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό μαρασμό.
 • Η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από τα ΕΣΠΑ, όχι για κοινωνικές παροχές όπως θα έπρεπε, αλλά για έργα βιτρίνας, οδηγήθηκαν σε συμπράξεις ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και μελετο-κατασκευές που ανεβάζουν το κόστος του έργου σε 150-200% (π.χ. ΒΙΟΦΙΑΛ).

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η μακρόχρονη πελατειακή εξυπηρέτηση, οι άμεσες αναθέσεις υπερτιμολογημένων έργων, η τυφλή υπακοή στην κεντρική εξουσία, η έλλειψη αγωνιστικής διεκδίκησης, η μείωση των κονδυλίων, τα Μνημόνια και ο Καλλικράτης, οδήγησαν την Τ.Α. να μην μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών.

Η διοίκηση του κ. Ζενέτου, μακρά και πέρα από τις δήθεν καταγγελτικές κορώνες της, ελέγχεται για την υπέρμετρη και τυφλή υπακοή στις κυβερνητικές εντολές των Μνημονίων και του Καλλικράτη.

Ενδεικτικά:   Διοικητικές υπηρεσίες ΙΚΑ, η αντίθεση στη διάλυση τους και το δικαίωμα στην ίδρυση  Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης εκφράστηκε καταλυτικά από τις δυναμικές παρεμβάσεις των Πολιτών Ίλιου- Κοινωνικές δομές.

Η διοίκηση επέλεξε να μην τις  χρηματοδοτήσει  ικανά μέσω προγραμμάτων με αποτέλεσμα ελάχιστοι συμπολίτες μας να επωφελούνται από τις αντίστοιχες παροχές, ενώ αντίθετα εύρισκε εύκολα τις δαπάνες εκατομμυρίων για έργα βιτρίνας . Δεν διαφύλαξε επαρκώς και δεν έδωσε μόνιμη λύση για το Πάρκο Τρίτη και τη Ραδιοφωνία, αφήνοντας ζωντανές τις ορέξεις των αγορών προς ιδιωτικοποίηση της δημόσιας γης, κλπ.

Ο αγώνας μας σήμερα είναι πρώτα από όλα αγώνας επιβίωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια επαναπροσδιορισμός της σε νέες βάσεις. Χρειαζόμαστε μία νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση, που:

 • Να στηρίζεται στην δράση των πολιτών
 • Να σέβεται και να λαμβάνει τις αποφάσεις της μέσα από μορφές άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας
 • Να έχει αγωνιστικό και διεκδικητικό χαρακτήρα
 • Να παλεύει για αναλογική κρατική επιχορήγηση μέσω ενός δίκαιου φιλολαϊκού φορολογικού συστήματος
 • Να αγωνίζεται για την καθιέρωση της απλής ανόθευτης αναλογικής για την εκλογή των οργάνων της
 • Να λαμβάνει με διαφάνεια όλες τις αποφάσεις της και να υλοποιεί τα έργα της μέσω ενός κοινωνικού προϋπολογισμού με άξονα τον άνθρωπο.
 • Να στοχεύει στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων, στην κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη, στην προάσπιση, συντήρηση και βελτίωση των δημόσιων χώρων και την διατήρηση του κοινωνικού ιστού της πόλης, προς όφελος των πολιτών και όχι των οικονομικών συμφερόντων.

Συμπερασματικά, θα πρέπει να υπάρξει μια εκ βάθρων ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης , πράγμα που βέβαια σημαίνει, την πλήρη ανατροπή του καθεστώτος ,που εγκαθίδρυσε τα Μνημόνια και τον Καλλικράτη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λοιπόν, πρέπει να μετασχηματιστεί σε αποκεντρωμένη δημοκρατική εξουσία με λαϊκή συμμετοχή, ώστε να αποτελέσει βασικό στήριγμα του κοινωνικού κράτους και φορέας της παραγωγικής, κοινωνικής και οικολογικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Οι θεμελιώδεις αρχές και οι άξονες δράσεις της συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής:

 • Η δημιουργία της Τ.Α. σε ένα κοινωνικό κύτταρο με πρωτογενή εξουσία που εκφράζεται μέσα από τις συμμετοχικές δομές λήψης των αποφάσεων και επίλυσης των τοπικών και γενικών προβλημάτων
 •  Η επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης με προτεραιότητα το κοινωνικό όφελος
 •  Η σαφής κατανομή και η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Τ.Α. με κατάργηση του Καλλικράτη.
 • Η απαγόρευση της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων χωρίς να συνοδεύεται από τη μεταφορά των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων
 • Η θεσμική συλλογική δόμηση της Τ.Α. και ο έλεγχος της λειτουργίας της να γίνεται από τα όργανα της και όχι με το δημαρχοκεντρικό σημερινό σύστημα
 • Η υπεράσπιση του δημοσίου χώρου, της κατοικίας, του περιβάλλοντος από τις επιθέσεις της νεοφιλελεύθερης αγοράς. Να μην αφήνει έρμαιο στους ιδιώτες, χώρους, όπως το Πάρκο Τρίτση και τις  εγκαταστάσεις της παλαιάς Ραδιοφωνίας
 • Ο αγώνας για δημόσιο δωρεάν σχολειό και υγεία για όλους τους πολίτες
 • Η προώθηση της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και του λαϊκού αθλητισμού
 • Η καταπολέμηση κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, χωρίς ανταποδοτικότητα και με επιστημονικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων
 • Η μείωση αισθητά και σύμφωνα με τη σημερινή πραγματικότητα των υποχρεωτικών ανταποδοτικών τελών. Αυτό θα επιτευχθεί με προώθηση και εγκατάσταση, μέσω προγραμμάτων, εναλλακτικών μορφών ενέργειας, που θα τροφοδοτούν όλα τα δημόσια κτήρια και το δημοτικό φωτισμό, ενώ θα εισαγάγει πραγματικές μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας

Αγωνιζόμαστε ώστε οι φορείς της Τ.Α. να είναι εφαλτήρια της Ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής λιτότητας και των συνεπειών της.  Η Ανατροπή της μνημονιακής  πολιτικής στο Δήμο Ιλίου θα επιτευχθεί μέσα από την ίδρυση μιας νέας Αυτοδιοικητικής  Παράταξης, που σκοπό έχει να συνενώσει τις δράσεις των πολιτών σε μια αντιμνημονιακή, αγωνιστική, διεκδικητική, δημοκρατική, οικολογική, ριζοσπαστική, αντιφασιστική συνεργασία των κινηματικών επιτροπών, κινήσεων, σχημάτων, παρεμβάσεων και πολιτών Ιλίου.

Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτούμε σήμερα τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΥ.Ρ.Α.), από δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, ανένταχτους αριστερούς, προοδευτικούς δημοκράτες, ανθρώπους της εργασίας, του πνεύματος και της τέχνης, του μεροκάματου, αγωνιστές με δράση στην αυτοδιοίκηση και τα κοινά. μακριά και πέρα από φθαρμένα κόμματα, παρατάξεις, αναξιόπιστα πρόσωπα και μνημονιακές πολιτικές.

Η  ΣΥΡΑ απευθύνεται περαιτέρω σε άλλες συγκροτημένες συλλογικότητες και αγωνιστές-αντιφασίστες του αντιμνημονιακού χώρου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός πλατύτερου αντιμνημονιακού αντιφασιστικού μετώπου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις δράσεις των πολιτών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

20 Νοεμβρίου 2013