Συντονιστική Επιτροπή

Κώστας Κάβουρας (Επικεφαλής)

Μπατσής Χρήστος (Συντονιστής)

Κουτρούλη Λίτσα (Γραμματέας)

Ταλούμης Θεόδωρος (Ταμίας)

Ελευθερίου Νίκος

Μπέκος Λευτέρης

Ντάβος Σταύρος

Πανίτσας Κώστας

Πατεράκης Αποστόλης

Σκεμπές Λάμπρος

Τσακανίκας Σούλης

Τσαρμπόπουλος Τάκης