Έκδοση μηνιαίας ηλεκτρονικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών με “ανοιχτό φάκελο”

Έκδοση μηνιαίας ηλεκτρονικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών με “ανοιχτό φάκελο”

Για την υποβολή φακέλου για την έκδοση μηνιαίας ηλεκτρονικής κάρτας απεριορίστων διαδρομών, χωρίς την ταλαιπωρία της αναμονής στην ουρά, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία της έκδοσης με “ανοιχτό φάκελο”.

Για να το κάνει αυτό, αρκεί να τοποθετήσει μέσα σε έναν φάκελο μεγέθους Α4 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • φωτοτυπία της υφιστάμενης χάρτινης κάρτας απεριορίστων διαδρομών,
  • φωτοτυπία εγγράφου που πιστοποιεί τον ΑΜΚΑ,
  • πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας και
  • εκτύπωση του Εντύπου Προσωποποίησης με QR Code από την ιστοσελίδας www.athenacard.gr

Πάνω στον φάκελο που θα κατατεθεί πρέπει να αναγράφονται: το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση όπου θα αποσταλεί η προσωποποιημένη κάρτα.

Στη συνέχεια ο φάκελος παραδίδεται ανοικτός σε οποιοδήποτε σταθμό των γραμμών 1,2,3 του μετρό (ηλεκτρικός και μετρό).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *