«Πάγωμα» της απόφασης για αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος της μονάδας υγείας Ιλίου μετά από ενέργειες της Αλληλέγγυας Πόλης

«Πάγωμα» της απόφασης για αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος της μονάδας υγείας Ιλίου μετά από ενέργειες της Αλληλέγγυας Πόλης

Ύστερα από την πάνδημη αντίδραση για την απόφαση για αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος της μονάδας υγείας Ιλίου, η δημοτική κίνηση Ιλίου, «Αλληλέγγυα Πόλη», προχώρησε σε παρεμβάσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς και ζήτησε την άρση της απόφασης.

Μετά από επικοινωνία με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια και ύστερα από την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων και δεδομένων για το εύρος των περιοχών που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη μονάδα – τρεις συνοικίες του Δήμου Ιλίου (Ζωοδόχου Πηγή, Άγιος Φανούριος, Βερακέϊκα) καθώς και δύο συνοικίες του Δήμου Περιστερίου με έντονη βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα – σε συνδυασμό με την δυσκολία πρόσβασης σε άλλες μονάδες της περιοχής λόγω έλλειψης τοπικής συγκοινωνίας, αποφασίστηκε το «πάγωμα» της απόφασης για αναστολής λειτουργίας έως ότου βρεθεί ύστερα από εξαντλητική διαβούλευση κάποια ενδεδειγμένη λύση.

Ως δημοτική κίνηση Ιλίου, θεωρούμε πως πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη και δηλώνουμε πως η μόνη ενδεδειγμένη λύση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που αφορά τη απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών του Ιλίου στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η συνέχιση της λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος της μονάδας υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να παλεύουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *