Ιδρύθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Ιδρύθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Πάρκο Τρίτση, ύστερα από σχετική ομόφωνη απόφαση – αίτημα του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 684/Β/2018), που υπογράφει ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, αποφασίζεται η ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Πάρκου Αντώνη Τρίτση.

Το Κέντρο θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διαδικασίες στελέχωσης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όταν οι υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση.

Επίσης, θα υπογραφεί σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του ΚΠΕ, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» και του ΥΠ.Π.Ε.Θ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΠΕ.

Το Υ.Π.Π.Ε.Θ, διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της απόφασης ίδρυσης του ΚΠΕ Πάρκου Τρίτση, σε περίπτωση που ο Φορέας Διαχείρισης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *