Φιλόδημος: Νέα χρηματοδότηση για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων

Φιλόδημος: Νέα χρηματοδότηση για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην νέα πρόσκληση του προγράμματος Φιλόδημος που αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, όπως κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα, ταρτάν στίβου, αποδυτήρια και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
  • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις, όπως κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης.
  • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Αλληλέγγυα Πόλη” και υποψήφιος Δήμαρχος Ιλίου, Κώστας Κάβουρας, δήλωσε τα εξής:

“Ως “Αλληλέγγυα Πόλη” αναγνωρίζουμε την μεγάλη σημασία του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού για τον Δήμο μας. Για το λόγο αυτό, απαιτούμε και αναμένουμε από τη διοίκηση του Δήμου την πλήρη αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρόσκλησης – ύστερα από διαβούλευση με τους αθλητές και τα αθλητικά σωματεία της πόλης μας – με σκοπό να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης.

Εμείς ως “Αλληλέγγυα Πόλη” έχουμε βάλει ως στόχο να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που θα φέρει τον τίτλο “Αθλητισμός για Όλους”. Και θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα στο πλάι και σε συνεργασία και σε σύμπραξη με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης μας. Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι το καινοτόμο Πρόγραμμα Φιλόδημος μπορεί να αποδειχθεί ένα κομβικής σημασίας χρηματοδοτικό εργαλείο για τους Δήμους, ώστε να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες στον χώρο της άθλησης και των αθλημάτων.” 


Διαβάστε την σχετική πρόσκληση εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *