Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης για την αειφορία στο Πάρκο Αντ. Τρίτσης

Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης για την αειφορία στο Πάρκο Αντ. Τρίτσης

Έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία η Δυτική Αθήνα να αποκτήσει επιτέλους το δικό της Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Βρισκόμαστε σε μια ευνοϊκή συγκυρία, που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

του Κώστα Κάβουρα *

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1993 και το πρώτο εξ αυτών λειτούργησε στην Κλειτορία Αχαΐας. Τα επόμενα χρόνια ο θεσμός εδραιώθηκε και σήμερα ο αριθμός των ΚΠΕ που λειτουργούν στη χώρα έφτασε στα 53.

Βασικός στόχος των ΚΠΕ είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων, την παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον και την προώθηση της σχετικής έρευνας.

Ενώ σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Αττικής έχουν συσταθεί και λειτουργούν ΚΠΕ που καλύπτουν τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων των περιοχών εμβέλειάς τους, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας είναι η μοναδική η οποία δεν διαθέτει ΚΠΕ έως σήμερα. Γίνεται εύκολα κατανοητό, επομένως, ότι οι μαθητές των περιοχών μας στερούνται τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συγκριτικά με μαθητές άλλων περιοχών.

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, προβλέπει τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ, μετεξέλιξη των ΚΠΕ) σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια θετική πρόταση, καθώς κάθε περιοχή που δεν διαθέτει ώς σήμερα ανάλογη δομή, όπως η Δυτική Αθήνα, θα αποκτήσει, δίνοντας τη δυνατότητα σε περίπου 70.000 μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματά της.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αθήνας, έκτασης 913 στρεμμάτων, αποτελεί ιδανικό τόπο εγκατάστασης ενός τέτοιου Κέντρου. Μεταξύ των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Πάρκου περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πράσινου εντός του αστικού ιστού, με κάθε πρόσφορο μέσο με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός και εκτός του πάρκου, η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2016, το Δ.Σ. του Φ.Δ. με απόφασή του ενέκρινε πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντός του Πάρκου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτει το υπουργείο Παιδείας. Το θέμα ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτη υπογράφουσα τη Χαρά Καφαντάρη.

Με την απόφασή του, ο φορέας κάνει γνωστό ότι το πάρκο διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές, καθώς για τον σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί υφιστάμενο διώροφο κτήριο με έξι μεγάλες αίθουσες και τέσσερις μικρότερους χώρους, σε πολύ καλή κατάσταση και με κεντρική θέρμανση. Οι μεγάλοι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας ή και πολλαπλών χρήσεων (βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, εργαστήριο, αίθουσα πληροφορικής), ενώ οι μικροί χώροι μπορούν να φιλοξενήσουν γραφεία κ.ά. Διατίθεται, επίσης, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και υπάρχει εύκολη πρόσβαση.

Μάλιστα, η σύνδεση των προγραμμάτων του Κέντρου με το πλούσιο οικοσύστημα του πάρκου μπορεί να αποδειχθεί ένα ιδανικό πεδίο έρευνας και μελέτης στο πλαίσιο της Π.Ε. και η λειτουργία ενός κέντρου σ’ αυτό τον χώρο θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα για την εκπαιδευτική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Με βάση τα παραπάνω, έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία η Δυτική Αθήνα να αποκτήσει επιτέλους το δικό της Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Βρισκόμαστε σε μια ευνοϊκή συγκυρία, που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η Πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει θετικά τη συγκεκριμένη πρόταση και να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίησή της.

* Ο Κώστας Κάβουρας είναι οικονομολόγος, δημοτικός σύμβουλος Ιλίου και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Αλληλέγγυα Πόλη

Πηγή: http://www.avgi.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *