Δημοτικό γραφείο υποστήριξης ανέργων

Δημοτικό γραφείο υποστήριξης ανέργων

* της Χρυσάνθης Γεωργαντά

Κάθε προσπάθεια υποστήριξης μίας ομάδας απαιτεί και την αντίστοιχη αναζήτηση, έρευνα, χρόνο, πληροφορία και κυρίως διάχυση αυτής.

Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει από διάφορους φορείς για την υποστήριξη άνεργων, όμως έχουν επιτύχει τον στόχο τους; Βασική προϋπόθεση για να καταλάβουμε αν έχουμε επιτύχει τον στόχο μιας προσπάθειας είναι να έχουμε καταστήσει σαφή αυτόν τον στόχο. Ξεκάθαρο στόχο ως προς τον χρόνο που θέλουμε να τον επιτύχουμε, την ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε, τη βοήθεια που θέλουμε να της παρέχουμε και την αλλαγή που θέλουμε να φέρουμε έμπρακτα στον τρόπο υποστήριξης αυτής της ομάδας.

Κύριο βήμα είναι η εκτίμηση αναγκών. Όχι υποθετικά, αλλά με έρευνα στο πεδίο, στον πληθυσμό που θέλουμε να απευθυνθούμε. Αυτόματα φαίνεται και η σημαντικότητα του πληθυσμού- στόχου. Οι άνθρωποι που θέλουμε να υποστηρίξουμε είναι καίριας σημασίας. Ποιοι είναι; Πόσοι είναι; Τι χαρακτηριστικά έχουν; Και φυσικά αν χρειάζονται την υπηρεσία που θέλουμε να προτείνουμε.

Όταν αυτά τα σημεία αποκρυσταλλωθούν, τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε δράσεις υποστήριξης και φυσικά τρόπους διάχυσης της πληροφορίας.

Και όταν μιλάμε για στοχευμένες και εξατομικευμένες δράσεις υποστήριξης στο πεδίο, σίγουρα δε μας φτάνουν μόνο τα ποσοτικά στατιστικά. Το «μπούγιο», όταν πρόκειται για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, δε θα πρέπει ως μετρίσιμο στατιστικό στοιχείο να εφησυχάζει τους διοικούντες. Χρειάζονται και ποιοτικές καταγραφές (δημογραφικά στοιχεία κλπ.), για να σχεδιαστούν και αποτελεσματικές δράσεις σε υπο-ομάδες και υποκατηγορίες του πληθυσμού – στόχου που θέλουμε να ωφελήσουμε. Άλλες ανάγκες και δυνατότητες έχει ο νέος άνεργος που μόλις αποφοίτησε από μια Σχολή και άλλη κατεύθυνση αναζητά κάποιος που του λείπουν μόνο λίγα ένσημα για τη σύνταξη.

Στην εποχή της τεχνολογίας είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχουν γραφεία υποστήριξης χωρίς διαδικτυακή παρουσία. Δηλαδή, χωρίς μια ιστοσελίδα, μια σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα μέσω των οποίων εκφράζονται πολλοί νέοι και όχι μόνο. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης και διάχυσης πληροφορίας. Μάλιστα, είναι δυναμικό και μπορεί κάποιος να ενημερωθεί διαχρονικά για τις δράσεις του εκάστοτε φορέα.

Αρκετοί πολίτες σημειώνουν πως δυσκολεύονται να συμπληρώσουν αιτήσεις για δουλειά (για να το επιβεβαιώσετε με γρήγορη ματιά, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στους πίνακες των απορριπτέων). Συνεπώς, μία δράση που θα έπρεπε να γίνεται συχνά είναι εκείνη της ενημέρωσης περί δημόσιων προσκλήσεων και προκηρύξεων (τρόπο συμπλήρωσης, δύσκολα σημεία, προσοντολόγιο κλπ). Επιπλέον, ημερίδες περί βιογραφικού, συνοδευτικής επιστολής και δικτύωσης (networking) είναι πλέον ουσιαστικά για την εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα και τα γραφειοκρατικά στοιχεία έναρξης μιας επιχείρησης είναι πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει κάποιος που αναζητά εργασία, στην περίπτωση που σκέφτεται να δημιουργήσει επιχείρηση (ως ελεύθερος επαγγελματίας ή άλλη μορφή επιχείρησης).

Επιπλέον, θα μπορούσε ο κάθε Δήμος να έχει ζητήσει από τους εργοδότες να δημοσιεύουν την αγγελία τους σε μία ιστοσελίδα του Δήμου που θα περιέχει θέσεις εργασίας που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο εκείνο.

Όλες αυτές οι δράσεις είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαχυθούν στο κοινό που απευθύνεται το εκάστοτε γραφείο, δηλαδή εν προκειμένω τους ανέργους του κάθε Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί πώς ο λόγος για τον οποίο ψάχνει κάποιος εργασία και η μορφή εργασίας που ψάχνει κάποιος μπορεί να ποικίλουν. Σημείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για κάθε δράση, ώστε η υπηρεσία να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ωφελούμενο.

Αρκεί άραγε ένας αριθμός ωφελούμενων και ένα ποσοστό που αναφέρει πως κάποιοι βρήκαν εργασία για να αξιολογήσουμε ένα αποτέλεσμα μιας δράσης; Η απάντηση είναι “εξαρτάται”. Ο στόχος ήταν να βρουν απλώς δουλεία ή να την διατηρήσουν κιόλας; Και πόσο ελαστική ή μόνιμη ήταν η θέση εργασίας που κάθε γραφείο υποστήριξης ανέργων ενός δήμου καταγράφει ότι βρήκε σε κάποιον εξυπηρετούμενο; Και επιπλέον, οι ίδιοι οι λήπτες και οι υποψήφιοι λήπτες αυτής της υποστήριξης ανέργων, έχουν προσφερόμενα εργαλεία και μηχανισμούς στα χέρια τους από τον ίδιο το Δήμο ώστε να μπορούν να ελέγχουν το παρουσιαζόμενο κάθε φορά θετικό αποτέλεσμα;

Ένας από τους πιο ουσιαστικούς στόχους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι η αυτονομία του ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει πως ο ωφελούμενος μετά από την δράση θα μπορεί να διαχειρίζεται την σταδιοδρομία του πιο αυτόνομα, ενώ θα γνωρίζει που να απευθυνθεί σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια υποστήριξη.

Για να συνταχθεί το παρόν, μελετήσαμε ως περίπτωση το Δήμο Ιλίου, ο οποίος στην ιστοσελίδα του ενημερώνει ότι λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων, πρωτοβουλία την οποία συγχαίρουμε, στην πράξη όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος.

Συμπερασματικά, απαιτείται:

Πληροφόρηση

 • Προκηρύξεις
 • Θέσεις Ιλίου
 • Σύνταξη βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής
 • Networking
 • Workshop ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διάχυση πληροφορίας

 • Linked In Page
 • Site
 • Αξιοποίηση viral & hashtags
 • Mails για θεματική ενημέρωση (newsletters)
 • Ανοιχτές εκδηλώσεις

Στελέχωση / συμπληρωματικά

 • Επαγγελματίες του χώρου
 • Αξιοποίηση Εθελοντών

Tip: Συνεργασία με άλλους φορείς με παρόμοιο στόχο για εκδηλώσεις και διάχυση πληροφορίας (πχ. ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας κλπ).

Ηλεκτρονικό μητρώο δωρεάν εγγραφής ανέργων και αναλυτικής καταγραφής ατομικά των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.

Συχνή ενημέρωση μέσω sms και προβολή των προσφερόμενων ενημερωτικών σεμιναρίων με δράσεις δημοσιότητας των σχετικών προσκλήσεων.

Παρακολούθηση και ενίσχυση της πορείας των μαθητριών και μαθητών από την επόμενη κιόλας μέρας της αποφοίτησης τους από τα Λύκεια του Δήμου.

Προβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο, θετικών παραδειγμάτων εξυπηρετούμενων από το γραφείο υποστήριξης ανέργων, ώστε η θετική τους ιστορία να αποτελέσει έμπνευση και πρόσκληση και στους υπόλοιπους συμπολίτες να απευθυνθούν εκεί.

* Η Χρυσάνθη Γεωργαντά είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (Μ.Sc.) με εξειδίκευση σε ευπαθείς ομάδες και Υποψήφια Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ. Είναι συνιδρύτρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Career Sign» και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την “Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον”.


Πηγή: https://www.ilion-meallamatia.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *