Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στον χώρο των πρώην λατομείων Μαρκοπούλου

Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στον χώρο των πρώην λατομείων Μαρκοπούλου

Εγκαινιάστηκε Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ. – μπάζα) σε ανενεργό λατομείο στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού της Περιφέρειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων που προβλέπει την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Στην τελετή των εγκαινίων, όπου μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Πάρις Ευαγγελίου και Ζαχαρία Πελέκη, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, μετά την έγκριση του Περιφερειακού Συμβούλιου, θα «συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια που επιχειρείται για διαχωρισμό, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των αδρανών υλικών, τα οποία μέχρι σήμερα διατίθενται ανεξέλεγκτα προκαλώντας μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον».

Επισήμανε ότι «η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανέρχονται σε περίπου 5 εκατ. τόνους ετησίως. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησής τους, η διαχείριση των υλικών αυτών γινόταν αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους». «Η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για όλους μας καθώς θα ανοίξει τον δρόμο για την ορθολογική διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων» είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης.

Πηγή: http://www.left.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *