Χρηματοδότηση των δήμων από το Πράσινο Ταμείο για απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων χώρων

Χρηματοδότηση των δήμων από το Πράσινο Ταμείο για απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων χώρων

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προτίθεται να καταρτίσει πρόγραμμα σχετικά με ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων και καλεί τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις.

Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια και έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία.

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προβλέπεται να περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

Δράση 1: ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΡΙΜΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δράση 2: ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δράση 3: ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η Δράση 1 αφορά ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο (ολοκληρωμένες πράξεις αναλογισμού ή εφαρμογής, τιμή μονάδας, αναγνώριση δικαιούχων) και το αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο αφορά την άμεση πληρωμή των βαρών του Δήμου προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση και να αποδοθεί ο χώρος στον Δήμο.

Οι Δράσεις 2 και 3 αντιστοίχως αφορούν στη δέσμευση πιστώσεων σε βάθος χρόνου προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση και να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χώρος, είτε να τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο με τον καθορισμό νέου κοινόχρηστου χώρου.

Πρόκειται για ένα ευχάριστο νέο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και βεβαίως για την πόλη μας, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά και άμεσα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.


Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *