Διευκρινήσεις του Φορέα Διαχείρισης για την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων για επαναχρησιμοποίηση στο Πάρκο Α. Τρίτσης

Διευκρινήσεις του Φορέα Διαχείρισης για την μονάδα επεξεργασίας λυμάτων για επαναχρησιμοποίηση στο Πάρκο Α. Τρίτσης

Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» αποσκοπεί στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων, που έχουν ανακύψει από την κακοδιοίκηση, την έλλειψη συντήρησης και την αδιαφορία, που έπληξαν την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου για πολλά χρόνια. Με έργα μεγαλύτερης και μικρότερης εμβέλειας, προσπαθεί να αποκαταστήσει τις υποδομές του Πάρκου, δίνοντας βιώσιμες λύσεις για το μέλλον του.

Η έλλειψη και η απώλεια νερού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του Πάρκου για πότισμα, αλλά και για την πλήρωση των λιμνών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που οφείλεται τόσο σε κατασκευαστικές αστοχίες, όσο και στην χρόνια απουσία συντήρησης των υποδομών του Πάρκου.

Η περιβαλλοντική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., είναι ένα έργο τελευταίας τεχνολογίας, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού, μέσα από την πρακτική της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, που αποτελεί πραγματικότητα σε πολλές χώρες στον κόσμο, όπως και σε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία) στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ημερήσια ποσότητα καθαρού παραγόμενου νερού σε συνθήκες λειτουργίας του έργου θα είναι της τάξης των 400m3/μέρα αρχικά, με τελική δυναμικότητα 600m3/μέρα, γεγονός που θα έλυνε ολοκληρωτικά το θέμα της υδροδότησης του Πάρκου.

Σχετικά δε με ανησυχίες που εκφράζονται από φορείς και συλλογικότητες για τις επιπτώσεις του έργου στο Πάρκο και την ευρύτερη περιοχή, οφείλουμε να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες, καθώς πριν προβεί κανείς σε ανακριβείς διατυπώσεις, οφείλει να έχει γνώση του θεσμικού και του επιστημονικού πλαισίου και να μην κινδυνολογεί. Ειδικότερα, όσον αφορά στη θεσμική διαδικασία και στην καταλληλότητα των νερών, για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης, οπότε τα επεξεργασμένα λύματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα τιθέμενα από τη νομοθεσία όρια, ώστε να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Σχετικά με το θέμα των οσμών, αυτές αδρανοποιούνται, καθώς η μονάδα επεξεργασίας θα περιλαμβάνει σύστημα εξουδετέρωσης τους, ώστε να αποφευχθεί η όχληση στο Πάρκο και στους περιοίκους από οποιοδήποτε φαινόμενο δυσοσμίας.

Πάρα όμως τα παραπάνω δεδομένα, επειδή ο Φορέας Διαχείρισης λειτουργεί με γνώμονα την βέλτιστη λειτουργία του Πάρκου, υιοθετώντας πολιτικές που προάγουν την ορθολογική διαχείριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικολογία, επιζητεί ως αρωγό και σύμμαχο στην προσπάθεια του αυτή την τοπική κοινωνία, καθώς η στόχευση του είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, που επιτάσσει τη διάσωση ενός από τους ελάχιστους πνεύμονες της Αττικής.

Για το σκοπό αυτό ανοίγει-για πρώτη φορά στην ιστορία του Πάρκου- μια διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με το σχεδιασμό του παραπάνω έργου, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης κοινωνικής συναίνεσης, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *