Κ. Κάβουρας στα Ενθέματα της Κυριακάτικης Αυγής: "Θέλουμε ένα νέο συμμετοχικό δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης των δήμων" • Αλληλέγγυα Πόλη
Κ. Κάβουρας στα Ενθέματα της Κυριακάτικης Αυγής: “Θέλουμε ένα νέο συμμετοχικό δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης των δήμων”

Κ. Κάβουρας στα Ενθέματα της Κυριακάτικης Αυγής: “Θέλουμε ένα νέο συμμετοχικό δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης των δήμων”

Τα “Ενθέματα” της Κυριακάτικης Αυγής απηύθυναν σε νέους υποψήφιους Δημάρχους το παρακάτω ερώτημα:

‘”Πως θα αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση των δήμων; Προτίθεστε να υιοθετήσετε το εργαλείο του συμμετοχικού προϋπολογισμού;”

Δείτε την απάντηση που έδωσε ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Αλληλέγγυα Πόλη” και υποψήφιος Δήμαρχος Ιλίου, Κώστας Κάβουρας.

Ερώτηση: Πως θα αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση των δήμων; Προτίθεστε να υιοθετήσετε το εργαλείο του συμμετοχικού προϋπολογισμού;

Κώστας Κάβουρας: Ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, ως ο θεσμός του κράτους που βρίσκεται εγγύτερα στις τοπικές κοινωνίες, είναι κατ’ εξοχήν ο θεσμός που οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πολιτών και να τους δίνει την δυνατότητα να βρίσκονται κοντά στη λήψη των αποφάσεων καθώς οι αποφάσεις αυτές αφορούν άμεσα την καθημερινότητά τους.

Η εκτεταμένη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, που συντελέστηκε το προηγούμενο διάστημα με τον Κλεισθένη, διευρύνει την δημοκρατική έκφραση των πολιτών τόσο με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, που καθιστά δικαιότερη την εκπροσώπησή τους μέσα στα δημοτικά συμβούλια, όσο και με την καθιέρωση άλλων εργαλείων πιο άμεσης συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. Τέτοια εργαλεία είναι τα τοπικά δημοψηφίσματα (δεσμευτικού χαρακτήρα) που μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν υπάρχουν κρίσιμα δημοτικά θέματα ή ο συμμετοχικός προϋπολογισμός.

Η διεύρυνση της δημοκρατίας στους δήμους και είναι επιβεβλημένη και μπορεί να επιτευχθεί μέσω των παραπάνω «εργαλείων» που αναφέραμε. Γι’ αυτό και θα τα υιοθετήσουμε. Θέλουμε ένα νέο συμμετοχικό δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης των δήμων, που θα βρίσκεται στον αντίποδα ακριβώς των όσων ισχύουν σήμερα:  μακριά από δήμαρχοκεντρικές λογικές και θηριώδεις πλασματικές πλειοψηφίες που λαμβάνουν αποφάσεις σε ευθεία δυσαναλογία με την βούληση των πολιτών.