Παρουσίασε τις προτάσεις της Αλληλέγγυας Πόλης για την τοπική ανάπτυξη στον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου ο Κώστας Κάβουρας

Παρουσίασε τις προτάσεις της Αλληλέγγυας Πόλης για την τοπική ανάπτυξη στον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου ο Κώστας Κάβουρας

Συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου πραγματοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιλίου, επικεφαλής του συνδυασμού «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον», Κώστας Κάβουρας. Τον κ. Κάβουρα συνόδευσε και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, πρώην Αντιδήμαρχος Ιλίου και νομικός σύμβουλος του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου, κ. Αυγουλάς Βαγγέλης.

Κατά τη συζήτηση με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου της πόλης μας, ο κ. Κάβουρας είχε την ευκαιρία να ακούσει από τους ίδιους τις προτάσεις τους και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εκθέσει τις επεξεργασίες της δημοτικής κίνησης για την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, τα ζητήματα που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν η δημιουργία μιας διακριτής ταυτότητας για το Ίλιον που θα προσελκύει νέους επισκέπτες στην πόλη, το ζήτημα της καλύτερης συγκοινωνιακής σύνδεσης με τα μέσα σταθερής τροχιάς (επέκταση του ΜΕΤΡΟ) αλλά και της λεωφορειακής σύνδεσης μεταξύ των γειτονιών της πόλης μέσω δημοτικής συγκοινωνίας.

Από την πλευρά του ο κ. Κάβουρας, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο για τον Δήμο Ιλίου, που θα αναδεικνύει και θα εμπλουτίζει τα ξεχωριστά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα η περαιτέρω ανάδειξη και αναβάθμιση του Πάρκου Τρίτση, με ενίσχυση της διασύνδεσής του με την πόλη καθώς και η δημιουργία του Μουσείου – Πάρκου Ραδιοφωνίας που προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Τα 2 αυτά έργα, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη και ανάδειξη τόσο του κέντρου όσο και των επιμέρους γειτονιών της πόλης, προσελκύοντας σε καθημερινή βάση, σημαντικό αριθμό επισκεπτών στο Ίλιον.

Παράλληλα, ο κ. Κάβουρας αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου μεταφορών και συγκοινωνιών τόσο εντός της πόλης μας, όσο και από και προς αυτήν. Η έλευση του ΜΕΤΡΟ πρέπει να επισπευτεί, αλλά μέχρι να γίνει αυτό πραγματικότητα, η πόλη πρέπει να θωρακιστεί με την απαραίτητη δημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορούν καταρχάς οι ίδιοι οι δημότες του Ιλίου να κινούνται άνετα, γρήγορα και αποτελεσματικά εντός αυτής.

Επιπλέον, η «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον» προτείνει την εκπόνηση ενός Τοπικού Σχεδίου Προώθησης της Επιχειρηματικότητας με βασικούς εταίρους τους Τοπικούς Φορείς (επιχειρηματίες, επαγγελματίες, επιμελητήρια και φυσικά τον Δήμο). Ένα Τοπικό Σχέδιο που θα καταγράφει και θα απεικονίζει ξεκάθαρα τι υπάρχει αυτήν την στιγμή, που υπάρχουν ελλείψεις, τι μπορεί και πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί τοπικά η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα. Αυτό σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων υποστήριξης επιχειρήσεων, όπως ένα ηλεκτρονικό portal όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες, ένα πλήρες και σύγχρονο Μητρώο των Επαγγελματιών, αλλά και υπηρεσίες συμβουλευτικής μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, εκταταμένη αναφορά έγινε από τους εκπροσώπους της κίνησης στην πρόταση για Ίδρυση Γραφείου Ενημέρωσης για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και τα κόκκινα δάνεια σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κάτι που η διοίκηση Ζενέτου αρνήθηκε στο παρελθόν και δεν παραχώρησε τον απαραίτητο χώρο ως όφειλε, ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί αυτό το τόσο σημαντικό και κρίσιμο, για τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας, γραφείο. Σε συνέχεια αυτού, η «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον» προτείνει την δημιουργία ενός ακόμη Γραφείου Ενημέρωσης για Χρηματοδοτικά Εργαλεία, που θα παρέχει συμβουλές στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες της πόλης.

Ο κ. Κάβουρας ενημέρωσε ακόμη τους παρευρισκόμενους για την πρόθεση της δημοτικής κίνησης για την εκπόνηση ερευνών σε τοπικό επίπεδο, σχετικών με τα προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και με τις δυνατότητες σύνδεσης των επιχειρήσεων με κέντρα ανάπτυξης καινοτομιών, αλλά και την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων στους τοπικούς επιχειρηματίες για αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και επίτευξη ευρύτερων στόχων, δίνοντας ως παράδειγμα κίνητρα για συμμετοχή σε συστήματα ανακύκλωσης στην πηγή.

Τέλος, οι εκπρόσωποι της δημοτικής κίνησης «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον» ευχαρίστησαν τους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Ιλίου για την ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση, τονίζοντας ότι πρέπει επιτέλους να γίνει καταγραφή και δημόσια παρουσίαση των όποιων προβλημάτων για να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Ως προς αυτό, η εμπειρία των τοπικών επαγγελματιών και των εργαζόμενων στην περιοχή, αλλά και οι κατευθύνσεις ζήτησης των καταναλωτών, μπορούν να παράξουν σημαντικές προτάσεις που μια δημοτική αρχή με «ευήκοα ώτα» θα λάβει υπόψη της κατά το σχεδιασμό της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *