Επικίνδυνες κακοτεχνίες στην Πλατεία Δασκάλας • Αλληλέγγυα Πόλη
Επικίνδυνες κακοτεχνίες στην Πλατεία Δασκάλας

Επικίνδυνες κακοτεχνίες στην Πλατεία Δασκάλας

Στην Πλατεία Δασκάλας στον Άγιο Φανούριο, υπάρχουν επικίνδυνα μεταλλικά ελάσματα σε “κοινή θέα”, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για κάποιο ατύχημα με τα δεκάδες παιδιά που παίζουν καθημερινά στο συγκεκριμένο χώρο.

Δημιουργούνται ερωτήματα πως σε μια Πλατεία που εγκαινιάσθηκε μόλις λίγο καιρό πριν, εμφανίζονται κιόλας τέτοιες κακοτεχνίες, με μεταλλικά καλούπια να έχουν ξεχαρβαλωθεί και να αποτελούν, πραγματικά, επικίνδυνες παγίδες για τους επισκέπτες στο χώρο.

Θα πρέπει η διοίκηση να παρέμβει άμεσα ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο οι κακοτεχνίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *