Πρόταση για την αναβάθμιση της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου • Αλληλέγγυα Πόλη
Πρόταση για την αναβάθμιση της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Πρόταση για την αναβάθμιση της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Η δημοτική ομάδα της κίνησης «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον» απέστειλε πρόταση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, κ. Χαραλαμπόπουλο, για την διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της δουλειάς της – που ως σήμερα εξαντλείται στην χωροθέτηση αναπηρικών θέσεων parking.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Θέμα: Πρόταση για την αναβάθμιση της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Πρόεδρε,

Η διασφάλιση της προσβασιμότητας, δηλαδή της δυνατότητας των ατόμων να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην πόλη μας αποτελεί πολύ σημαντικό «στοίχημα» του αναπηρικού κινήματος.

Για το σκοπό αυτό η δημοτική κίνηση «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον» είχε προτείνει την διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου και την ποιοτική αναβάθμιση της δουλειάς της – που ως σήμερα εξαντλείται στην χωροθέτηση αναπηρικών θέσεων parking.

Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή θα μπορέσει να επιτύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στον στόχο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανάπηρων συμπολιτών μας.

Σημειώνεται ότι η πρόταση αυτή έχει τεθεί υπόψη της διοίκησης του Δήμου Ιλίου και των δημοτικών κινήσεων της Αντιπολίτευσης και από τον Σύλλογο ΑμεΑ Ιλίου καθώς περιλαμβάνεται στις προτάσεις που έχει αποστείλει στο παρελθόν.

Σε συνέχεια της πρότασης που καταθέσαμε δια μέσω του επικεφαλής μας και δημοτικού συμβούλου Ιλίου, Κώστα Κάβουρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου και ύστερα από την επί της αρχής συμφωνία που δείξατε ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επεξεργαστήκαμε περαιτέρω την πρότασή μας και καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την λειτουργία της επιτροπής.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η «Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον» προτείνει:

1. Διεύρυνση της επιτροπής ΑμεΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου με την συμμετοχή σε αυτή εκπροσώπων του Συλλόγου ΑμεΑ Ιλίου και εκπροσώπων των δύο νομίμως αναγνωρισμένων αθλητικών συλλόγων ΑμεΑ, Τυρταίος και Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α.Σ.Κ.Α.) που έχουν την έδρα τους στο Ίλιον. Ας μην ξεχνάμε ότι το παγκόσμιο σύνθημα ζωής του αναπηρικού κινήματος είναι το «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς» και ως Δήμος οφείλουμε να το σεβαστούμε δίνοντας βήμα στους θεσμικούς εκπροσώπους των αναπήρων να συμμετέχουν στην επιτροπή που ασχολείται με τα ζητήματα που τους αφορούν.

2. Υπό τον συντονισμό της επιτροπής ΑμεΑ, το επόμενο διάστημα, ομάδα εργασίας απαρτιζόμενης από δημοτικούς συμβούλους, εθελοντές συμπολίτες μας, ανάπηρους και μη, αλλά και με την συνδρομή επιστημονικού προσωπικού του Δήμου (πολιτικοί μηχανικοί κ.α.), οφείλει να καταγράψει τα σοβαρά προβλήματα ελλιπούς προσβασιμότητας σε όλους τους δημοτικούς χώρους της πόλης μας (κτήρια δημοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία κ.α.). Καταγραφή ακόμη των ίδιων προβλημάτων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο Δήμο αλλά εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας (δομές υγείας, ΔΟΥ κ.α.).

3. Σύσταση ομάδας εργασίας, υπό τον συντονισμό της επιτροπής ΑμεΑ, απαρτιζόμενης από δημοτικούς συμβούλους εθελοντές συμπολίτες μας, ανάπηρους και μη, αλλά και με την συνδρομή επιστημονικού προσωπικού του Δήμου που θα καταγράψει τα σοβαρά προβλήματα ελλιπούς προσβασιμότητας στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου μας.

4. Αξιολόγηση των ανωτέρω καταγραφών και σύνταξη έκθεσης αποτίμησης προσβασιμότητας, προκειμένου στη συνεχεία οι υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες και έργα για την επίλυσή τους.

5. Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας των πολιτών για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζει η πόλη.

Κύριε Πρόεδρε,

Θεωρούμε ότι ο Δήμος μας μπορεί και πρέπει να θέσει τα ζητήματα προσβασιμότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε πρώτη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να προκαλέσετε συζήτηση για την καθημερινότητα των αναπήρων ατόμων στο Ίλιον, σε θέμα εντός ημερησίας διάταξης στο δημοτικό συμβούλιο άμεσα με την συμμετοχή και των θεσμικών εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος που θα εξετάσει την πρότασή μας.

Με εκτίμηση,

Κώστας Κάβουρας
Σούλης Τσακανίκας
Χρήστος Μπατσής
Κώστας Πανίτσας
Χρυσάνθη Γεωργαντά
Σοφία Μυγδάλη