Επίσκεψη του υπ. Δημάρχου Ιλίου Κώστα Κάβουρα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Επίσκεψη του υπ. Δημάρχου Ιλίου Κώστα Κάβουρα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολειό Ιλίου επισκέφθηκε σήμερα ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιλίου Κώστας Κάβουρας.

Σε μία πλούσια συζήτηση με τον Διευθυντή, καθηγητές αλλά και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων, ο Κώστας Κάβουρας ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τις ανάγκες του σχολείου και κατέθεσε τον προγραμματικό σχεδιασμό της «Αλληλέγγυας Πόλης» για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών εγκαταστάσεων και των μαθητών.

Κομβικά ζητήματα, όπως προέκυψαν από τη συζήτηση, είναι οι προβληματικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από προκατασκευασμένα κτήρια, ακατάλληλα για να αποτελούν το σχολικό περιβάλλον ενός Ειδικού Σχολείου και ανεπαρκή για να στεγάσουν επαρκώς της δραστηριότητες του σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί, πως στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν και μαθητές από τις περιοχές των Αγ. Αναργύρων και της Πετρούπολης. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η κατασκευή Ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου στο Ίλιον ικανού να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, καθώς πολλοί μαθητές αναγκάζονται να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στο ΕΕΕΕΚ του Αιγάλεω, μαζί με μαθητές από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας.

Από την συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει, ούτε σε αυτή την συνάντηση, η ανησυχία των εκπαιδευτικών και των γονέων για παιδιά τα οποία υποσιτίζονται και στερούνται βασικά αγαθά, αφού οι γονείς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και η Δημοτική Αρχή δεν προχωρά ούτε στην παραμικρή κίνηση για την βοήθεια και τη στήριξη τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *