Πολιτική Διακήρυξη • Αλληλέγγυα Πόλη

Πολιτική Διακήρυξη

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πιο προσιτό προς τους πολίτες δημοκρατικό και συμμετοχικό θεσμό διοίκησης – βασικός πυλώνας του πολιτικού μας συστήματος. Από την λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η κοινωνική συνοχή και η καθημερινότητα των πολιτών.

Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια δημοκρατική Τοπική Αυτοδιοίκηση που στηρίζεται στην δράση των πολιτών, σέβεται και λαμβάνει τις αποφάσεις της μέσα από μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, έχει αγωνιστικό και διεκδικητικό χαρακτήρα, λαμβάνει με διαφάνεια όλες τις αποφάσεις της, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής και την διατήρηση του κοινωνικού ιστού της πόλης.

Το προηγούμενο διάστημα, μέσα σε ένα ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και με σημαντική συμπίεση πόρων εξαιτίας της δημοσιονομικής προσαρμογής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγήθηκε σε αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, εξαιτίας κυρίως τριών λόγων:

 • της μεγάλης περικοπής κατά 60% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ),
 • της απαγόρευσης των προσλήψεων στο δημόσιο που αφαίμαξε τους δήμους από ανθρώπινο δυναμικό,
 • της προβληματικής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων που λειτούργησαν αντιδημοκρατικά, μέσα από ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο που ευνοούσε την ανάπτυξη παραγοντισμών.

Παρά την πίεση όμως που δέχτηκε την περίοδο της ύφεσης, η τοπική αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο υπεράσπισης της κοινωνικής συνοχής, καθώς ήταν αυτή που κλήθηκε να υλοποιήσει τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας (ΤΕΒΑ, κοινωνικά φαρμακεία/παντοπωλεία κ.α.) και που σε μεγάλο βαθμό λειτούργησαν ως ανάχωμα στη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Την σημερινή εποχή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να ανακουφίσει τις σημαντικές πληγές που άφησε στην ελληνική κοινωνία η μακρά περίοδος της ύφεσης: κοινωνικές ανισότητες, ανεργία, έλλειμμα δημοκρατίας, περιβαλλοντική υποβάθμιση, κατασπατάληση φυσικών πόρων, διάλυση της κοινωνικής συνοχής.

Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε αναγκαία την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και του ανθρώπινου δυναμικού για την πλήρη κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών των δήμων. Η αύξηση της χρηματοδότησης και η δίκαιη κατανομή της με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό των δήμων, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας, θα συμβάλλει καθοριστικά στην άμβλυνση των ανισοτήτων.

Στην ίδια κατεύθυνση, θεωρούμε απαραίτητη την ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων πόρων και την πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για την αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως τα προγράμματα Φιλοδήμος Ι & ΙΙ και τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, πιστεύουμε βαθιά ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα διευρύνει τη δημοκρατία και βάζει τέλος στον παραλογισμό των πανίσχυρων δημοτικών αρχών σε ευθεία δυσαναλογία με την βούληση των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση του δημοτικού συμβουλίου, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικά διαβουλευόμενο όργανο, το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις του με συνθετικό και συνεργατικό τρόπο. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση των τοπικών δημοψηφισμάτων δίνει φωνή στους πολίτες για συγκεκριμένα σοβαρά δημοτικά θέματα διευρύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απολύτως επιτακτική η συγκρότηση μιας νέας πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Ιλίου αφήνοντας πίσω τις στείρες αντιπαλότητες, στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων που τις διέπουν οι παρακάτω αρχές:

 • Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις πιέσεις, άμεσες και έμμεσες, για ιδιωτικοποίηση και ανταποδοτικότητα.
  ­
 • Η αύξηση της χρηματοδότησης και κάλυψη όλων των θέσεων στα οργανογράμματα των δήμων.
  ­
 • Η προστασία του περιβάλλοντος, η δημιουργία νέων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου.
  ­
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους πολίτες
  ­
 • Η εξασφάλιση πρόσβασης για όλους τους συμπολίτες στους δημόσιους χώρους και τις υπηρεσίες (ΑμΕΑ, μετανάστες κ.α.).
  ­
 • Η υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την θωράκιση από τις φυσικές καταστροφές.
  ­
 • Η βελτίωση των υπηρεσιών της κοινωνικής υπηρεσίας και η αύξηση του αριθμού των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε αυτές.
  ­
 • Η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης για όλους στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
  ­
 • Η ισότιμη ανάπτυξη όλων των συνοικιών του Δήμου, κεντρικών και περιφερειακών.
  ­
 • Η διεύρυνση των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
  ­
 • Η διασφάλιση ίσων ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζόμενους των δήμων.
  ­
 • Η διαχείριση απορριμμάτων με αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, κοινωνικό έλεγχο και δημόσιο χαρακτήρα.
  ­
 • Η θεσμοθέτηση διαδικασιών συμμετοχής και συναπόφασης με τους πολίτες στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (τοπικά δημοψηφίσματα, συμμετοχικός προϋπολογισμός κ.α.).

Την σημερινή εποχή χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και βαθιά ενότητα όλων όσων συμμερίζονται τις παραπάνω αγωνίες και για το λόγο αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα η δημοτική μας κίνηση, μέσα από ευρεία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος στον Δήμο Ιλίου στη βάση των παραπάνω προγραμματικών αρχών.