Δημοτική ομάδα • Αλληλέγγυα Πόλη

Δημοτική ομάδα

Κάβουρας Κωνσταντίνος

Μπατσής Χρήστος

Πανίτσας Κώστας

Τσακανίκας Αθανάσιος (Σούλης)

Γεωργαντά Χρυσάνθη

Μυγδάλη Σοφία