Πρόγραμμα • Αλληλέγγυα Πόλη

Πρόγραμμα


Προγραμματικοί Άξονες:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΥ

 • Πλήρης διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων
 • Αξιοποίηση του εργαλείου των τοπικών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα
 • Εξορθολογισμός των υπηρεσιών του Δήμου και ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό
 • Υπεράσπιση των σταθερών σχέσεων εργασίας με προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου αντί των εναλλακτικών μορφών ελαστικής απασχόλησης
 • Εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με την απόδοση όλων των απαραίτητων μέσων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων του Δήμου
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Ψηφιακή Αναβάθμιση

 • Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου – Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονική διακίνησης εγγράφων και ψηφιακή υπογραφή
 • Αναβάθμιση δικτύου δωρεάν WiFi για τους δημότες
 • Επέκταση δικτύου οπτικών ινών
 • Πλήρης πρόσβαση στο ενημερωτικό υλικό και σε όλα τα διαδικτυακά και μη τεκμήρια του Δήμου με βάση τη διεθνή αρχή του σχεδιασμού για όλους «Design For All»:
  • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδων
  • Λειτουργία Φωνητικής Πύλης Δήμου Ιλίου
  • Μετάδοση μηνυμάτων με υπότιτλους και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
  • Ψηφιοποίηση όλου του πληροφοριακού υλικού
  • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων – προτύπων συναλλαγής/εξυπηρέτησης των υπηρεσιών με τα άτομα με αναπηρίες
 • Ένταξη Δήμου σε πιλοτική εφαρμογή για «Έξυπνη Στάθμευση»
 • Καταγραφή και ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου της πόλης
 • Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια ψηφιακών δεξιοτήτων για τους δημότες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Στελέχωση και εμπλουτισμός των υπηρεσιών του Γραφείου Υποστήριξης Ανέργων ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Εξοπλισμός, στελέχωση και μεταφορά του Κέντρου ΑμεΑ Ιλίου σε μεγαλύτερο χώρο με περισσότερες δυνατότητες και ευελιξία στις αυξημένες ανάγκες δραστηριοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με μέλη ΑμεΑ
 • Δημιουργία του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου για την πλήρη καταγραφή των ευπαθών ομάδων που ζουν στο Ίλιον και των αναγκών τους
 • Εξοπλισμός και λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) – έργο που ολοκληρώνεται από την Περιφέρεια Αττικής
 • Διεύρυνση των προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες
 • Προάσπιση και βελτίωση υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, κ.α.)
 • Καμπάνιες ενημέρωσης κατά του εθισμού στα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις με εξειδικευμένους φορείς. Ενίσχυση του έργου του ΦΑΕΘΩΝ
 • Αναπροσαρμογή των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι δύο σύλλογοι ΑμεΑ της πόλης μας (Τυρταίος και ΠΑΣΚΑ), ενισχύοντας με ουσιαστικό τρόπο τις πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτεί η εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζονται τα μέλη τους με αναπηρία
 • Ανάπτυξη πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού προϊόντος για τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους, παράλληλα επιδοτούμενη παροχή πρόσβασης σε πολιτιστικό και αθλητικό προϊόν για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες
 • Δημιουργία, τήρηση και προστασία θεματικών διαδρομών πρόσβασης σε κάθε σημείο δημοσίου ενδιαφέροντος, δομές και υπηρεσίες, εξατομικευμένη σχεδίαση ανάλογα με την κατηγορία της δυσκολίας/αναπηρίας κάθε δημότη και με την περιοχή κατοικίας του
 • Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για τα προβλήματα προσβασιμότητας και κοινωνικής ενσωμάτωσης
 • Δημιουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και αξιοποίηση προσβάσιμων χώρων (π.χ. Ειδικά Σχολεία, για τη θεματική ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης ΑμεΑ)
 • Ενίσχυση δράσεων προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας για όλους τους δημότες
 • Δημιουργία επιδοτούμενων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τις εκτός σχολικού ωραρίου ώρες,. Υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών, εργαζόμενων γονέων, κλπ.
 • Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων και διασύνδεσή τους με τις δομές υγείας με στόχο την πρόληψη αλλά και την έγκαιρη θεραπεία
 • Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» για την κοινωνική μέριμνα και φροντίδα μοναχικών και ανήμπορων συμπολιτών μας
 • Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης πολιτών
 • Διεκδικούμε:
  • Αναβάθμιση των τριών νοσοκομείων της Δυτικής Αθήνας (Αττικό, Αγία Βαρβάρα, ΨΝΑ), ενίσχυσή τους με επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό
  • Ίδρυση τουλάχιστον τεσσάρων Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας για τους δημότες του Ιλίου

ΠΑΙΔΕΙΑ

 • Πλήρης καταγραφή κτιριακών αναγκών και δημιουργία νέων σχολικών συγκροτημάτων (8ο Γυμνάσιο, Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο, κ.α.)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών και κοινόχρηστων χώρων σχολείων.
 • Σχεδιασμός για οριστική επίλυση των κτιριακών αναγκών των σχολικών συγκροτημάτων και άλλων λειτουργικών προβλημάτων (θέρμανση, πυρασφάλεια, αντισεισμικές παρεμβάσεις)
 • Αναβάθμιση του δικτύου διαβάσεων για πεζούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων με παράλληλη ενίσχυση της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήμανσης
 • Ουσιαστική αναβάθμιση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της πόλης μας
 • Επαρκή στελέχωση υποστηρικτικών θεσμών για την ομαλή ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών (Τμήματα Ένταξης)
 • Ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων και επίλυση προβλημάτων που άπτονται στη μετακίνηση. Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ένταξης σε όλα τα σχολεία α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης και διεκδίκηση στελέχωσης τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής
 • Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων, κατά τις απογευματινές ώρες, προς όφελος των πολιτών και της «καθημερινότητας» των γειτονιών της πόλης
 • Ενίσχυση των δημοτικών προγραμμάτων άθλησης και καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων για γυναίκες, εργαζόμενες ή άνεργες μητέρες, δημότες με ειδικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία
 • Διοργάνωση σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της πόλης, τακτικών αγώνων ποδηλασίας, ποδηλατικών «πράσινων» εκδρομών και αγώνων δρόμου μεσαίων ή μεγαλύτερων αποστάσεων, τοπικής ή/και υπερτοπικής εμβέλειας
 • Καμπάνια σε συνεργασία με τους συλλόγους και τους φορείς της πόλης για την ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος στις νεότερες ηλικίες
 • Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» για την πλήρη ανάληψη της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του Πάρκου από τον Δήμο Ιλίου

 Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Αθλητικών Κέντρων της πόλης:

 • Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (Πριάμου & Πρέσπας).
  • Κατασκευή εξέδρας για θεατές/επισκέπτες στο γήπεδο ποδοσφαίρου
  • Αντικατάσταση χλοοτάπητα
  • Αξιοποίηση του αδόμητου περιβάλλοντος χώρου πέριξ του γηπέδου
  • Αξιοποίηση του υπόγειου χώρου ως κλειστού γυμναστηρίου
 • Δημοτικό Στάδιο Ιλίου (Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης»)
  • Συνολική αναμόρφωση των αποδυτηρίων
  • Διάθεση χώρων για χρήση από τις ομάδες
  • Κατασκευή εξέδρας θεατών στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου
  • Διασφάλιση επαρκούς ηλεκτροφωτισμού περιμετρικά των αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις Μεσολογγίου (Μεσολογγίου & Λ. Πετρουπόλεως)
  • Πλήρη ανακατασκευή των 2 γηπέδων στον χώρο (μπάσκετ & τένις)
 • Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής (Ευαγ. Λιόση & Α. Παπανδρέου)
 • Μετατροπή του ημιυπαίθριου γηπέδου μπάσκετ επί των οδών Καπετάν Βέρα & Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας σε ένα σύγχρονο κλειστό γήπεδο
 • Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση όλων των ανοιχτών γηπέδων στις γειτονιές του Δήμου
  • Γήπεδο μπάσκετ (Βέροιας & Καβάλας)
  • Γήπεδο μπάσκετ (Ξυλοκάστρου & Νίκης)
  • Γήπεδα τένις (Αλαμάνας & Α. Παπανδρέου)
  • Γήπεδο μπάσκετ (Γαλερίου & Πλήθωνος)
  • Γήπεδο μπάσκετ Άλσους (Αχιλλέως & Ελένης)
 • Καθιέρωση νέου προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους» με την χρήση ειδικών voucher, σε σύμπραξη με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης, ώστε να καταστεί η ενασχόληση με τον αθλητισμό προσιτή για όλους τους δημότες του Ιλίου
 • Δημιουργία ειδικής πίστας για skateboard, rollers & bmx στον ελεύθερο χώρο περιμετρικά του Α’ Κλειστού Γυμναστηρίου «Πεταλούδα», επί των οδών Κωλέττη & Λ. Πετρουπόλεως
 • Τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής σε κεντρικά και με εύκολη πρόσβαση σημεία της πόλης
 • Δημιουργία και διάθεση κατάλληλου χώρου για φιλοξενία σκακιστικών τουρνουά, μαθημάτων σκάκι ή άλλων εκδηλώσεων των σκακιστικών συλλόγων της πόλης
 • Αξιοποίηση αδόμητων χώρων του δήμου για τη δημιουργία ενός επιπλέον στίβου για την ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού
 • Εξεύρεση των απαραίτητων πόρων μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Ισότιμη μεταχείριση πολιτιστικών συλλόγων στη χρηματοδότηση και την αξιοποίηση των χώρων και των υποδομών του Δήμου
 • Ίδρυση Κέντρου Νεολαίας (Ilion Hub) για την στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης που παράγεται στην πόλη
 • Προστασία του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της πόλης με την παράλληλη ανάδειξη του πλουραλισμού των παραδόσεων:
  • Διεκδίκηση για το χαρακτηρισμό της «Βίλας Κωνσταντινίδη» στην περιοχή της Ραδιοφωνίας ως διατηρητέου μνημείου, αποκατάσταση και αξιοποίησή της για ανάγκες πολιτισμού
  • Προώθηση της λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Ιλίου, μέσα από μια σειρά πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων όπως διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, διαλέξεις και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και συλλόγους ώστε να αποτελέσει ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο για την πόλη
  • Διεκδίκηση για το χαρακτηρισμό του ναϋδρίου του Αγίου Παύλου εντός του του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» ως διατηρητέου μνημείου
  • Συντήρηση και ανάδειξη παλαιών πηγαδιών της πόλης
 • Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη»:
  • Ανακαίνιση και επαναλειτουργία του θεάτρου ως δημοτικού κινηματογράφου
  • Ενεργειακή αναβάθμιση
  • Ανακαίνιση του Καλλιτεχνικού Καφενείου και ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του
 • Αξιοποίηση του Πάρκου-Μουσείου Ραδιοφωνίας για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με την ΕΡΤ
 • Εξοπλισμός και λειτουργία του παλαιού εργοστασίου της ΒΙΟΦΑΛ ως πολυχώρου πολιτισμού – έργο που ολοκληρώνεται από τον ΑΣΔΑ
 • Αναβάθμιση του ανοιχτού θεάτρου στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής και χρήση του για πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Διοργάνωση περιπάτων και ξεναγήσεων στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» και στον Πύργο Βασιλίσσης σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς
 • Σύνδεση των σχολείων με την τοπική κοινωνία: «Ανοικτό σχολείο στην κοινωνία – Δράσεις συνεργασίας σχολείων και Δήμου». Παραχώρηση των σχολικών αιθουσών κατά τις απογευματινές ώρες για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • Εμπλουτισμός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Καθιέρωση εορτασμού για την ίδρυση του οικισμού Ίλιον Τρώας
 • Ανάδειξη της συλλογής του Θεάτρου Σκιών του Θανάση Σπυρόπουλου που φιλοξενείται στο Δήμο μας με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής της αξίας
 • Αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ιλίου

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ενίσχυση της διακριτής ταυτότητας της πόλης μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής ιστορίας και την αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς για την προσέλκυση επισκεπτών
 • Καλύτερη συγκοινωνιακή σύνδεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ) αλλά και λεωφορειακής σύνδεσης μεταξύ των γειτονιών της πόλης μέσω δημοτικής συγκοινωνίας
 • Ίδρυση Γραφείου Ενημέρωσης για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και τα κόκκινα δάνεια σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
 • Ίδρυση Γραφείου Ενημέρωσης για Χρηματοδοτικά Εργαλεία που θα παρέχει συμβουλές στους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες της πόλης
 • Μελέτη για τον δίκαιο επανακαθορισμό των ζωνών των δημοτικών τελών
 • Επανακαθορισμός των τελών κατάληψης χώρων
 • Καμπάνια υποστήριξης και τόνωσης της τοπικής αγοράς
 • Στήριξη πρωτοβουλιών Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Εκπόνηση ενός Ολιστικού Τοπικού Σχεδίου Προώθησης της Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης μαζί με τους τοπικούς Φορείς που θα συμβάλει στην τόνωση της τοπικής αγοράς
 • Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων
 • Καθιέρωση ηλεκτρονικού portal με πλήρες και σύγχρονο Μητρώο Επαγγελματιών και ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμβουλευτικής

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων
 • Ανάπλαση του σκεπασμένου Ρέματος της Εσχατιάς
 • Διεκδίκηση χρηματοδότησης για κατασκευή νέου διαδημοτικού κοιμητηρίου και μετατροπή του υφιστάμενου επί της Θηβών σε χώρο πρασίνου – Δημιουργία και λειτουργία αποτεφρωτήρα
 • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης»
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας, μηχανημάτων, προσωπικού του Δήμου για την αναβάθμιση των υποδομών του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης»
 • Εκπόνηση μελέτης για την ενοποίηση των σημαντικότερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (Ποικίλο όρος/Πάρκο Προφήτη Ηλία, Σκεπασμένο Ρέμα Εσχατιάς, Πάρκο-Μουσείο Ραδιοφωνίας, Άλσος, Κεντρική Πλατεία, Πεταλούδα, Σκεπασμένο Ρέμα Φλέβας) και διάσπαρτων πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων και οργανωμένων χώρων πρασίνου) με κέντρο αναφοράς το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» σε ένα ενιαίο δίκτυο «πράσινης διαδρομής»
 • Κατοχύρωση εξόδου προς το Ποικίλο Όρος, διάνοιξη μονοπατιών και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων στο βουνό
 • Ενοποίηση και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Επαρκής ηλεκτροφωτισμός με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας
 • Αντικατάσταση υφιστάμενου οδοφωτισμού με φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας LED
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός όλων των τεχνικών έργων και παρεμβάσεων
 • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλα τα δημόσια κτήρια με σκοπό την ενεργειακή αυτάρκεια που συνεπάγεται μείωση των ανταποδοτικών τελών
 • Αναπλάσεις:
  • Πλατεία «Γοργόνα» στην Παλατιανή
  • Πλατεία «Αργυρώ Στεφανοπούλου» στον Αγ. Φανούριο
  • Πράσινοι χώροι επί των οδών Καπαδοκίας και Βησσαρίωνος
  • Πράσινοι χώροι του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής
  • Κέντρο Ζωοδόχου Πηγής
  • Πλατεία «Φοινίκων» και νησίδα οδού Άστρους
  • Ελεύθερος χώρος στη θέση «Φυστικιές»
  • Χαρακτηρισμένος χώρος ως κοινόχρηστο πράσινο επί της οδού Δωδεκανήσου στην περιοχή της Ραδιοφωνίας
  • Πράσινος χώρος δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Πεταλούδας επί της οδού Πετρουπόλεως
 • Διεκδίκηση επέκταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου στην πόλη με προτεραιότητα τα δημοτικά κτίρια και σχολικά συγκροτήματα
 • Διαμόρφωση/ανάπλαση κύριων οδικών αξόνων της πόλης (Ελαιών, Αγ. Νικολάου, Αγ. Φανουρίου, Πετρουπόλεως, Καλπακίου, Λεωφόρος Παλατιανής, Καπετάν Βέρα) με κατάλληλα πεζοδρόμια και διαβάσεις.

Παιδικές Χαρές

 • Καθιέρωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών της πόλης με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας (ασφαλείς πόρτες εισόδου-εξόδου, κατάλληλη περίφραξη), ηλεκτροφωτισμού και σκίασης ώστε οι χώροι να είναι «φιλικοί» για όλους τους επισκέπτες
 • Ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της καθαριότητας. Χώροι καθαροί ώστε να μπορούν «μικροί και μεγάλοι» να κινούνται και να διασκεδάζουν χωρίς δεύτερες σκέψεις
 • Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων δαπέδων ασφαλείας, εγκατάσταση νέων σε σημεία που απουσιάζουν, προσθήκη περισσότερων οργάνων
 • Δημιουργία κατάλληλων υποδομών ώστε να καταστούν οι παιδικές χαρές της πόλης προσβάσιμες για παιδιά με αναπηρία
 • Πλήρη ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην περιοχή του Άλσους (Έκτορος & Ατρέως) που σήμερα παραμένει υποβαθμισμένη
 • Ανακατασκευή και αναβάθμιση της παιδική χαράς στην πλατεία Αγίου Φανουρίου
 • Δημιουργία παιδικής χαράς στις γειτονιές του Ρίμινι, της Ραδιοφωνίας και της Ζωοδόχου Πηγής

 Συγκοινωνίες – Κυκλοφοριακό

 • Επίσπευση κατασκευής και διέλευσης του ΜΕΤΡΟ στη πόλη μας. Σύνδεσή του με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» και τον Προαστιακό
 • Ανάπτυξη Δημοτικής Συγκοινωνίας με στόχο την καλύτερη και ευκολότερη σύνδεση των γειτονιών της πόλης με το κέντρο και τα μέσα σταθερή τροχιάς – Επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας προς Πάρκο Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» – Αξιοποίηση της υφιστάμενης συγκοινωνιακής μελέτης του Δήμου
 • Πύκνωση των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας σε συνοικίες της πόλης που σήμερα υπολείπονται (Παλατιανή, Ραδιοφωνία, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Φανούριος) για την αξιοπρεπή μετακίνηση των δημοτών από/προς αυτές
 • Πλήρη αναμόρφωση των στάσεων του ΟΑΣΑ για αξιοπρεπείς συνθήκες αναμονής των επιβατών
 • Επέκταση εφαρμογή της τηλεματικής στα ΜΜΜ, για την ενημέρωση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο
 • Χωροθέτηση και δημιουργία κατάλληλων χώρων στάθμευσης περιμετρικά του κέντρου της πόλης
 • Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για μετακίνηση στην πόλη με χρήση ποδηλάτου

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία:

 • Διεκδίκηση αλλαγής θεσμικού πλαισίου προστασίας της υγείας των πολιτών
 • Έλεγχος νομιμότητας εγκατεστημένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας και συνεχής μέτρηση εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 • Αξιοποίηση της τεχνικής και νομικής υπηρεσίας του Δήμου για την απομάκρυνση κεραιών που λειτουργούν κοντά σε σχολικές μονάδες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός νέου εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στη ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή
 • Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ιλίου
 • Χωροθέτηση και λειτουργία μικρών «Πράσινων Σημείων» και «Γωνιών Ανακύκλωσης», σε επιλεγμένους χώρους στις συνοικίες της πόλης, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι δημότες
 • Αξιολόγηση υλικοτεχνικής υποδομής, μηχανημάτων και οχημάτων με στόχο τον εξορθολογισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 • Ανανέωση του στόλου αποκομιδής με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από την ακριβή συντήρηση που απαιτείται για τα παλαιά οχήματα που διαθέτει ο Δήμος
 • Εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ευρύχωρου Αμαξοστασίου με αξιοπρεπείς, φιλικούς χώρους στη διάθεση των δραστηριοτήτων των εργαζομένων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης – εκπαίδευσης επαγγελματιών, καταστηματαρχών και εμπορικού συλλόγου ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια για την βελτίωση της διαχείρισης ανακυκλώσιμων στις δραστηριότητες τους
 • Υλοποίηση προγραμμάτων, καμπάνιες και εκστρατείες, ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των δημοτών σε κάθε συνοικία της πόλης για Ανακύκλωση. Συνεργασία με Φορείς και Εθελοντικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων, προτάσεων, παρεμβάσεων των δημοτών προς την Υπηρεσία Καθαριότητας

ΦΙΛΟΖΩΙΑ

 • Δημιουργία Κοινωνικού Κτηνιατρείου με την συνδρομή φιλοζωικών οργανώσεων και Εθελοντικά Δίκτυα Ενεργών Πολιτών.
 • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για την καλλιέργεια μίας διαφορετικής αντίληψης για τη φροντίδα των κατοικίδιων και αδέσποτων ζώων
 • Δωρεάν διάθεση μέσων συλλογής περιττωμάτων και εγκατάσταση ειδικών κάδων για τη απόρριψής τους – Ανάρτηση πινακίδων για τη χρήση λουριού στον περίπατο
 • Συστηματική καθαριότητα των κρίσιμων σημείων της πόλης προκειμένου να αποτραπεί η άσχημη, αισθητικά και υγειονομικά, εικόνα που επικρατεί σήμερα στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης
 • Σύγχρονα πάρκα σκύλων με κατάλληλες υποδομές που θα δίνουν τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης και άθλησης των ζώων
 • Καθιέρωση προγράμματος στείρωσης και κτηνιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα
 • Τοποθέτηση δοχείων ξηράς τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα
 • Εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων και οργάνωση ενός σύγχρονου συστήματος προώθησης των υιοθεσιών

Δημοτική κίνηση Ιλίου

Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον

Διεύθυνση: Μενελάου 90, Ίλιον Τ.Κ. 13122

Τηλέφωνο: 212-1052089

Site: https://www.allileggya-poli.gr/ | Email: allileggyapoli@gmail.com